Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge

Unitat assistencial d’especialitats mèdiques i psicològiques d’atenció
integral per a infants i joves de 0 a 18 anys amb diversitat
en l’aprenentatge i en la conducta.

La teva filla o el teu fill té dificultats d’aprenentatge?

Es desmotiva perquè no aconsegueix progressar com la resta de la classe?

Se sent diferent i sovint infeliç?

A l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge entenem la diversitat en l’aprenentatge i en la conducta adaptativa.
A través d’una atenció mèdica integral fem que infants i joves es sentin útils i valorats en el seu procés educatiu.

Som especialistes en la detecció de trastorns de l’aprenentatge i aportem la resposta més efectiva i personalitzada de diagnòstic, tractament i assessorament familiar i escolar.

I ho fem amb el rigor d’un equip mèdic i psicològic expert que acompanya i motiva per treure’n el millor de cadascú. Som un
“sí a la inclusió”, perquè apropem i incentivem que tothom formi
part del procés educatiu.

Trastorns del neurodesenvolupament

Els Trastorns del Neurodesenvolupament són un grup heterogeni de trastorns, caracteritzats per un retard o una alteració en l’adquisició d’habilitats en un o més dominis del desenvolupament, com el motor, el social, el cognitiu i el llenguatge.

Aquests trastorns solen persistir al llarg de la vida de l’individu, encara que les manifestacions clíniques varien en funció de l’edat i el moment evolutiu del nen. La gravetat i el grau de repercussió són molt variables.

El fracàs escolar i el conseqüent abandonament prematur dels estudis, és un greu indicador vital. Amb certesa, sabem que qualsevol jove que no acaba la seva formació és molt més vulnerable a la desocupació i, per tant, té major risc d’exclusió social.

Taxa de fracàs escolar

Abandonament
a Espanya

Font Espanya i Unió Europea: Eurostat 2020

Abandonament
a Catalunya

Font Catalunya: Idescat, a partir
de l’Enquesta de població activa
de l’INE

Mitjana UE

Un dels motius del fracàs escolar són els trastorns del neurodesenvolupament. De fet, se sap que aquests trastorns són del 18% entre la població escolar una referència equivalent que cal considerar en la relació entre les persones amb dificultats d’aprenentatge i fracàs i abandonament escolar.

17,4%

d’alumnes a Catalunya

tenen almenys un trastorn
del neurodesenvolupament
la majoria dels quals
són TA i TDAH

18%

tenen almenys un trastorn
del neurodesenvolupament
la majoria dels quals
són TA i TDAH

18%

d’alumnes a Catalunya

d’alumnes a Catalunya tenen almenys un trastorn del neurodesenvolupament
la majoria dels quals
són TA i TDAH

Font. R.Bosch, M.Casas et al. Psychological Medicine 2021

I una situació encara més greu:

dels escolars que tenen un trastorn d’aprenentatge, només 2 de cada 10 reben diagnòstic i tractament.

ALUMNES AMB TRASTORN D’APRENENTATGE

L’Institut SOM VIA aposta per l’educació inclusiva dels infants i joves amb diversitat en l’aprenentatge i en la conducta: és per això que dediquem una sòlida atenció integral i un rigorós acompanyament a mida, perquè tothom pugui desenvolupar al màxim el seu potencial i assolir progressivament la plena adaptació escolar i social.

Sí a l’èxit escolar!

Fem front al fracàs!

Afavorim l’educació inclusiva!

El nostre objectiu és fer del creixement individual una eina de transformació vital que permeti assolir el creixement col·lectiu, així com una societat més justa, sana i pròspera.

Procés clínic de l’Institut SOM VIA*

01

Diagnosi

1a visita

Recollida d’informació

Història clínica del Neurodesenvolupament

Planificació del procés diagnòstic

Sessions de valoració diagnòstica

Devolució de resultats amb lliurament d’informe i pla terapèutic

02

Tractament

Reeducació

Habilitats socials
(individuals o en grup)

Mèdic farmacològic

Logopèdia

Rehabilitació Neuropsicològica

Assessorament i formació a mares
i pares

03

Acompanyament

A NENA/NEN/JOVE I FAMÍLIA

Psicoeducació (a la nena/nen/jove i/o a la família sobre el diangòstic)

Seguiment evolutiu amb l’escola i professorat de refoç

Assessorament i suport

* També es realitza atenció telemàtica

Si un infant o un jove no aprèn el que li pertoca per l’edat i el curs que està fent, vol dir que alguna cosa important està passant. S’ha de saber què és perquè es posin en marxa les ajudes i les adaptacions necessàries

Dra. Anna Sans Fitó