Trastorn del desenvolupament motor

Li costa retallar, cordar-se les sabates, els botons....No li agrada fer esport
Poca habilitat per dibuixar i per les manualitatsAgafa malament el llapisFa mala lletra
Li costa retallar, cordar-se les sabates, els botons....
No li agrada fer esport
Poca habilitat per dibuixar i per les manualitats
Agafa malament el llapis
Fa mala lletra

Trastorn del Desenvolupament
de la Coordinació (TDC)

El terme Trastorn del Desenvolupament de la Coordinació (TDC) és un Trastorn del Neurodesenvolupament que afecta a les funcions motores.

L’afectació pot ser predominantment de la motricitat àmplia, fina o d’ambdues.

Es caracteritza per la presència de dificultats persistents en l’aprenentatge i execució de moviments coordinats de les activitats de la vida diària com per exemple: cordar botons, cordons de les sabates, fer servir els coberts, retallar, dibuixar, escriure (disgrafia) o activitats físiques com córrer, saltar, pedalar, jugar a pilotar.

En els diferents estudis sobre el TDC la prevalença es situa entre l’1 i 8%.

EL TDC es pot anar acompanyat amb d’altres Trastorns del Neurodesenvolupament (TDAH, Dislèxia, TEA, TDL…).