Trastorns de l’aprenentatge

Des del naixement, a mesura que es reben estímuls, anem aprenent. És així com, el cervell d’un infant va creant connexions entre neurones. Aquestes connexions ens permeten tenir més habilitats cognitives, continuar el procés d’aprenentatge i alhora construir-ne de noves. Fins als 20 anys el cervell segueix desenvolupant-se!

Aquest procés de desenvolupament del cervell pot patir alteracions i donar lloc a diversos trastorns del Neurodesenvolupament que, en molts dels casos, repercuteixen en l’aprenentatge.

Els Trastorns de l’aprenentatge, doncs, són la manifestació de l’existència d’una gran diversitat en la manera d’aprendre; de la mateixa manera que passa amb altres habilitats:

En qualsevol habilitat (dibuixar, tocar un instrument, llegir, tenir orientació espacial, fer amistats, cantar, fer esport, calcular, escriure….) hi ha un 16% de persones que fan molt esforç i el resultat no ho reflecteix. Això és el que els hi passa en els infants amb Trastorns de l’Aprenentatge.

Tots podem pensar en habilitats per les quals tenim molta facilitat, normal,
poca o gens. Quin grau de facilitat tens tu per aprendre?

Els Trastorns de l’aprenentatge formen part de la diversitat en la manera d’aprendre, com passa en qualsevol altre habilitat.

Neurologia de l’aprenentatge

El pilar fonamental de l’aprenentatge
és el cervell

Com més coses coneixem sobre la neurologia de l’aprenentatge, més a prop estarem d’atendre satisfactòriament els seus trastorns.

A l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge som experts en neurologia pediàtrica, una especialitat en la qual s’ha avançat molt: sabem què passa en el cervell d’un infant o jove amb Trastorns de l’aprenentatge, quines xarxes neuronals participen, alguns dels gens implicats, quins tractaments avalats pel coneixement científic actualitzat són efectius, sabem de persones i molt més.

Avui, els trastorns del neurodesenvolupament i l’aprenentatge han de ser una prioritat social i sanitària perquè no hi ha complexitat en la seva detecció
i tractament!

Sabies que fins als 20 anys el cervell continua desenvolupant-se? Així mateix,
fa temps que es coneix la plasticitat del cervell. És a dir, com canvia la seva estructura i funcionament al llarg de tota la vida i, davant de les reaccions,
amb l’entorn.

Hi som a temps! A l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i aprenentatge coneixem el camí a seguir. Tenim les eines més actuals per evitar el patiment i remuntar el desconcert de les famílies davant qualsevol diversitat d’aprenentatge.

La neurociència i l’educació han de construir ponts de comunicació per oferir la millor solució.

Detecció i

diagnòstic acurats

Reeducació específica,
teràpies d’entrenament i estimulació, estratègies compensatòries

Adaptacions
 metodològiques
escolars

Formació per a docents
i professionals de la salut (pediatres, metges de família…).

Trastorns de l’aprenentatge

Dislèxia

La Dislèxia és un trastorn del Neurodesenvolupament, altament prevalent (5-17,5% depenent dels estudis) que condiciona una dificultat per l’aprenentatge del llenguatge escrit, lectura i escriptura en un nen amb una intel·ligència i nivell d’instrucció normals. Afecta al processament fonològic
(la decodificació dels sons o fonemes de les paraules).

Els nens amb Dislèxia presenten sempre una lectura que requereix esforç, lenta i menys fluïda del que correspon a l’edat. Un altra de les característiques constants és la dificultat per interioritzar l’ortografia de les paraules.
La dislèxia es manté al llarg de la vida fonamentalment amb una baixa velocitat lectora i manca de domini ortogràfic en el nen gran i l’adult.

L’índex d’heretabilitat de la dislèxia és molt elevat 40-80%, d’aquí la importància de preguntar de manera específica l’habilitat lectora i el domini ortogràfic al llarg de la vida entre els pares i germans.

El tractament de reeducació de la dislèxia és molt més efectiu quan abans es detectin les dificultats, a ser possible a Educació Infantil o primer cicle d’Educació Primària. Per aquest motiu, el cribratge per a la detecció precoç és molt important.

La Dislèxia sovint s’associa a altres trastorns del Neurodesenvolupament, especialment el TDAH i el TDL i es causa de problemes d’ansietat i de l’estat de l’ànim pel patiment que causa quan no s’identifica i es tracta adequadament.

És fonamental tenir present que la dislèxia és un problema del llenguatge,
no de la visió. Les teràpies visuals no estan indicades, encara que tenen molta difusió. No fan més que retardar el diagnòstic i tractament efectiu a més
de suposar despeses econòmiques innecessàries.

Discalcúlia

La Discalcúlia és un Trastorn del Neurodesenvolupament que condiciona una dificultat persistent en les habilitats aritmètiques que es troben en un nivell significativament inferior a l’edat i el nivell cognitiu del nen. És un trastorn menys conegut que la Dislèxia i els criteris diagnòstics i fins i tot les definicions tenen menys consens entre els diferents autors. La prevalença es calcula entre el 3-6%.

En la discalcúlia les dificultats es manifesten en etapes molt primerenques i afecten als conceptes numèrics més bàsics que els nens aprenen ja a Educació Infantil (concepte de quantitat, comptatge, estimació numèrica, aprenentatge del nombres, etc).

La discalcúlia sovint s’associa també a altres Trastorns del Neurodesenvolupament fonamentalment la dislèxia i el TDAH i es causa de simptomatologia d’ansietat i de l’estat d’ànim.

Altres trastorns del Neurodesenvolupament que afecten a l’aprenentatge

Discapacitat intel·lectual

La discapacitat intel·lectual en infants implica un funcionament cognitiu significativament per sota del corresponent per edat (raonament, pensament abstracte, aprenentatge per experiència…), cosa que els limita les seves habilitats acadèmiques, comunicatives, d’adaptació social, conducta, autonomia personal…